Now showing items 1-20 of 57

 • 5 Watt GaN HEMT Power Amplifier for LTE 

  Niotaki, K.; Collado, A.; Georgiadis, A.; Vardakas, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  This work presents the design and implementation of a stand-alone linear power amplifier at 2.4 GHz with high output power. A GaN HEMT transistor is selected for the design and implementation of the power amplifier. The ...
 • Analýza provozu bezdrátové sítě 

  Guznar, Martin
  Tato práce v první fázi řeší a popisuje přepnutí hovoru z technologie VoLTE na VoWiFi beze ztráty spojení. V teoretické části jsou podrobněji popsány jednotlivé standardy, jejich protokoly, popis a jejich propojení. Navržená ...
 • Analýza řídicí roviny mobilních sítí 4. generace 

  Hajn, Pavel
  Diplomová práce je zaměřená na popis systému LTE z pohledu signalizace na rozhraních subsystémů LTE a EPC, jako například počáteční připojení UE do sítě. V další části jsou uvedeny typy diagnostických metod mobilní sítě ...
 • Analýza řídicí roviny mobilních sítí 4. generace 

  Hajn, Pavel
  Diplomová práce je zaměřená na popis systému LTE z pohledu signalizace na rozhraních subsystémů LTE a EPC, jako například počáteční připojení UE do sítě. V~další části jsou uvedeny typy diagnostických metod mobilní sítě ...
 • Analýza řídicích procedur v mobilních sítích čtvrté generace 

  Schaller, Lukáš
  Tématem této diplomové práce byly procedury v síti EPS týkající se činnosti mobilních terminálů. V úvodu práce byl popsán systém EPS, a to včetně kvality služeb a nosičů. Následující část je již zaměřena na řídicí procedury ...
 • Analýza řídicích procedur v mobilních sítích EPS 

  Zagumennov, Egor
  Cílem této diplomové práce je seznámení s mobilními sítěmi EPS a subsystémem IMS. Práce je zaměřena na analýzu řídicích procedur, vztažených k činnosti mezi terminálem a paketovým jádrem sítě čtvrté generace, jako je ...
 • Analýza řídicích procedur v sítích EPS-IMS 

  Šubrt, Jan
  Diplomová práce je zaměřená na řídící procedury v síti EPS a IMS. Nejprve jsou popsány jednotlivé systémy EPS a IMS. V další části práce je probrána teorie řídích procedur v síti EPS, jako jsou inspekce rádiového prostředí, ...
 • Analýza řídicího provozu v mobilních sítích 

  Šubrt, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na popis jednotlivých řídicích procedur v mobilních systémech. Zejména se projekt zabývá procesy v mobilních systémech GSM a LTE. Dále jsou uvedeny základní procesy, které předchází samotné ...
 • Analýza řídicího provozu v mobilních sítích 4. generace 

  Nguyen, Filip
  Cílem této práce je seznámení se systéme LTE, především s EPC systémemem. Rozbor protokolové výbavy tohoto systému a popis signálu při základních procedurách jako je přihlášení do systému, změna sledovací oblasti, handover, ...
 • Analýza uživatelské roviny mobilních sítí 4. generace 

  Velsh, Ilya
  Tato práce popisuje mobilní systémy druhé, třetí a čtvrté generace se zaměřením na problematiku uživatelské roviny. Pro tuto rovinu jsou rozebrány klíčové výkonnostní indikátory. Dále je rozebrána analýza základních datových ...
 • Analýza uživatelského provozu v mobilních sítích 4. generace 

  Duda, Michal
  Cieľom práce je problematika mobilních sietí LTE-EPC. Dočítať sa môžete predovšetkým o užívateľskej rovine a jej protokolovej výbave. Sú tu opísané základné procedúry týkajúce sa realizácie bežných služieb realizovaných v ...
 • Antenna Solutions for 4G Smartphones in Laser Direct Structuring Technology 

  Cihangir, A.; Sonnerat, F.; Gianesello, F.; Gloria, D.; Luxey, C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-09)
  Two antenna designs operating in the LTE/4G cellular frequency bands are proposed in this paper. Both designs consist of a driven strip which capacitively excites a parasitic grounded strip for a better matching response ...
 • Autentizácia, autorizácia a účtovanie paketových prenosov v mobilných sieťach 

  Tkáč, Peter
  Práca sa zaoberá princípmi autentizácie, autorizácie a účtovania v paketových mobilných sieťach. V práci je popísaný vývoj mobilných sietí štvrtej generácie, architektúra týchto sietí a funkcie jednotlivých častí siete. ...
 • Bezdrátová senzorická síť využívající LoRa technologii 

  Mikulášek, Michal
  Bakalářská práce se v první polovině zaobírá Internetem věcí obecně a dostupnými bezdrátovými technologiemi pro Internet věcí. Ke každé technologii jsou zmíněný jejich vlastnosti, klady a zápory a také možnosti uplatnění ...
 • Big Data Analytics In The Context Of Mobile Network Performance Optimization 

  Klus, Roman (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Crowdsourcing is a modern and growing technique of acquiring large amount of information. This project utilizes the data on mobile connectivity gathered by RTR NetzTest application to evaluate the performance indicators ...
 • Coexistence Between Dvb-T2 And Lte Systems In The 800 Mhz Band – A Measurement Methodology 

  Walach, Dominik (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This article deals with the study of coexistence between DVB-T2 and LTE systems. Coexistence scenario between DVB-T2 and LTE systems in the 800 MHz UHF band is defined. Next, a laboratory workplace is realized, and a ...
 • Coexistence Between Lte And Lora Systems In The 24 Ghz Ism Band 

  Potočňak, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This work deals with the study of coexistence scenarios that can occur between wireless systems LTE and LoRa in the 2.4 GHz ISM band. For this purpose an appropriate measurement setup is proposed and realized. The proposed ...
 • Coexistence Of LTE And WLAN In The ISM Band 

  Mikláš, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with definition, description and measurement of coexistence scenarios, which can occur between LTE and IEEE 802.11g wireless communication systems in the ISM 2.4 GHz band. There are defined common RF ...
 • Duplexní simulace systému LTE-Advanced 

  Třetina, Vítězslav
  Diplomová práce pojednává o problematice sítí LTE-Advanced. Práce je rozdělena do 4 částí. V úvodu jsou popsány některé rozdíly, kterými se LTE liší od předchozích sítí 2. a 3. Generace. Další kapitola je zaměřena na ...
 • Efficient Resource Allocation and Sectorization for Fractional Frequency Reuse (FFR) in LTE Femtocell Systems 

  Kawser, M. T.; Islam, M. R.; Ahmed, K. I.; Karim, M. R.; Saif, J. B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  The Fractional Frequency Reuse (FFR) is a resource allocation technique that can effectively mitigate inter-cell interference (ICI) in LTE based HetNets and it is a promising solution. Various FFR schemes have been suggested ...