Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace napěťového zesilovače 

    Malík, Luděk
    V této bakalářské práci je simulován a optimalizován napěťový zesilovač, který je součástí multifunkčního kalibrátoru 9010, nově zaváděného firmou Meatest s.r.o. Simulace probíhá pomocí softwarového nástroje LTspice. LTspice ...
  • Vytváření napěťové vlny rázovým generátorem 

    Poloni, Miroslav
    Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou a funkcí rázových generátorů napětí. V teoretické části jsou popsány funkce a různá zapojení rázového generátoru, druhy impulzního napětí, zkoušky a zkušební postupy. V ...