Now showing items 1-3 of 3

 • Digitálně řízený napájecí zdroj 

  Kocián, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací digitálně řízeného napájecího zdroje. V úvodu je popsán základní princip a rozdělení napájecích zdrojů. Dále jsou přiblíženy dva návrhy zdrojů, které budou digitálně řízené. ...
 • Dvoukanálový laboratorní zdroj 

  Stehlík, Ota
  Cílem této bakalářská práce je navrhnout a sestrojit dvoukanálový laboratorní zdroj s plynulou regulací výstupního napětí v rozsahu 0 až 25 V s maximálním výstupním proudem 2 A. Na začátku této práce je popsán obecný princip ...
 • Precizní laboratorní napájecí zdroj 

  Bartoš, Dalibor
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem precizního dvoukanálového laboratorního zdroje s rozsahem výstupního napětí od 0 do 30 V a nastavitelným proudovým omezením do 1 A. Navržené řešení je založeno na využití lineárních ...