Now showing items 1-2 of 2

  • Audit BOZP v těžké laboratoři C1 

    Zavřel, Patrik
    Diplomová práce se zabývá systémem řízení BOZP a s tím spojeným auditem. Rešerše zpracovává požadavky vnitrostátní i mezinárodní legislativy týkající se oblasti BOZP. Dále je provedena analýza rizik a jejich vyhodnocení. ...
  • Pracovní poměr u společnosti Brasco steel spol. s r.o. a Elis spol. s.r.o. 

    Zbořilová, Lucie
    Tato práce se věnuje vzniku, změně, skončení pracovního poměru v souladu se zákonem České republiky. Jsou zde shrnuty informace týkající se průběhu pracovního poměru, který je následně analyzován u dvou společností. Porovnání ...