Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamická analýza kmitání s více stupni volnosti 

    Schulmeister, Jiří
    Tato práce se zabývá analýzou kmitání s více stupni volnosti a ukázkou chování dynamického systému s dvěma stupni volnosti na různé vstupní signály pro účely výuky dynamiky. V práci je popsán obecný postup sestavení ...
  • Dynamika robotických hadů 

    Kubiena, Jaromír
    V této bakalářské práci se zabýváme matematickým popisem kinematiky a dynamiky neholonomních mechanických systémů. Následně se zaměříme na konkrétní mechanický systém, kterým je Čtyřnohý čtvercový robot s aktivními vazbami ...