Now showing items 1-2 of 2

  • Finite State Grammars and Language Models for Automatic Speech Recognition 

    Beneš, Karel
    Tato práce se zabývá transformací bezkontextových gramatik na váhované konečně stavové převodníky. Je vybrána podmnožina bezkontextových gramatik, kterou lze tranformovat přesně. Je představen test, zda daná gramatika ...
  • Rozpoznávání řeči s pomocí nástroje Sphinx-4 

    Kryške, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá hledáním efektivní techniky pro strojové rozpoznávání řeči, konkrétně pak strojovým přepisem mluvené řeči do textu a následným hledáním klíčových slov. Toto řešení lze následně použit pro ...