Now showing items 1-4 of 4

 • Možnosti řízení zásobní funkce nádrže 

  Pruch, David
  Stochastické řízení zásobní funkce vodní nádrže pracuje s daným rozptylem hodnot průtoků s určitým pravděpodobnostním rozdělením. V rámci diplomové práce byly sestaveny stochastické předpovědní modely pro potřeby stochastického ...
 • Řízení zásobní funkce nádrže 

  Hon, Matěj
  Dispečerský graf udává množství vypouštěné vody podle aktuálního stavu objemu vody v nádrži. V práci je popsán postup vytváření zonálního dispečerského grafu a jeho simulování na reálném vodním díle Vranov. Pomocí předpovědí ...
 • Stochastické řízení zásobní funkce nádrže 

  Pruch, David
  Stochastické řízení zásobní funkce vodní nádrže pracuje s určitým počtem hodnot předpovězených průtoků s určitým pravděpodobnostním rozdělením. Pro požadavek stochastického řízení zásobní funkce nádrže byl sestaven ...
 • Stochastické řízení zásobní funkce nádrže s pomocí metod umělé inteligence 

  Kozel, Tomáš
  Stochastické řízení pracuje s určitým rozptylem hodnot řídících průtoků s daným pravděpodobnostním rozdělením, a proto dochází k výrazně lepší aproximaci skutečné problematiky řízení. Pro potřeby stochastického řízení ...