Now showing items 1-5 of 5

 • Budič laserového zdroje 

  Pučálka, Jan
  Bakalářská práce popisuje funkci a návrh budiče zdroje pro laserovou diodu. Hlavním cílem bylo seznámit se s požadavky pro konstrukci laserové diody a realizovat zařízení, které umožňuje intenzitní modulaci vyzařovaného ...
 • Kontrolér pro laserovou diodu s možností analogové modulace 

  Král, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem kontroléru pro laserovou diodu s možností analogové modulace. Základní parametry (proud, napětí, teplota a optický výkon) laserové diody se zobrazují na alfanumerickém LCD displeji s ...
 • Optický zdroj se superluminiscenční diodou 

  Juráň, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem optického zdroje se superluminiscenční nebo laserovou diodou. Nejprve je v ní rozebrána problematika optických zdrojů v podobě laserových diod (koherentního záření). Práce obsahuje ...
 • Převodníková karta pro přesné řízení laserové diody 

  Čožík, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem převodníkové karty pro přesné řízení laserové diody. Nejprve je popsán princip samotné laserové diody, fotodiody a princip funkce snímače s optickým vláknem. Dále se práce zabývá popisem ...
 • Výkonové ztráty v optické části spoje pracujícího ve volném prostoru 

  Szajkó, Juraj
  Tato diplomová práce pojednává o charakteristikách laserových diod, difrakcí a o vlastnostech gausovského svazku. Je určen útlum vazby vysílací dioda - vysílací apertura v závislosti na velikostech apertury a na velikosti ...