Now showing items 1-3 of 3

 • Social Media Metrics Importance and Usage Frequency in Latvia 

  Praude, Valerijs; Skulme, Ronalds (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018-01)
  Purpose of the article: The purpose of this paper was to explore which social media marketing metrics are most often used and are most important for marketing experts in Latvia and can be used to evaluate marketing campaign ...
 • Srovnání podmínek podnikání v zemích EU - ČR, SR, Lotyšsko 

  Juřenčáková, Jana
  Diplomová práce se zabývá srovnáním současného stavu podnikání právnických osob v České republice, na Slovensku a v Lotyšsku, z hlediska zásadních ekonomických aspektů, zákona o dani z příjmů, zákona o dani z přidané ...
 • Založení zahraniční pobočky podniku 

  Novák, Ladislav
  Tématem diplomové práce je zpracování uceleného návrhu založení zahraniční pobočky podniku v Pobaltí s distribuční sítí napříč zeměmi tohoto regionu. Teoretická část je zaměřena na základní informace o legislativních ...