Now showing items 1-6 of 6

 • Detekce identity na různých vrstvách architektury TCP/IP 

  Holkovič, Martin
  Tato práce se zabývá detekcí identity uživatelů v rámci počítačových sítí na různých vrstvách architektury TCP/IP. Tyto identity jsou zjišťovány z protokolů běžících na příslušných vrstvách dané architektury. Z hlediska ...
 • Nástroj pro odposlech obsahu komunikace 

  Zima, Štefan
  Táto práce je zaměřena na tvorbu nástroje pro odposlech obsahu síťové komunikace. Rozebíra problematiku zákonných odposlechů a techniky urýchlení zpracování příchozího provozu v prostředí operačního systému Linux. Zaměřuje ...
 • Rozpoznání užitečných dat pro zákonné odposlechy 

  Holomek, Tomáš
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním užitečných dat v systémech pro zákonné odposlechy. První stránky shrnují standardy a normy týkající se počítačových sítí i zákonných odposlechů. Další část projektu se soustředí zejména ...
 • Rychlé zpracování aplikačních protokolů 

  Bárta, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro zpracování aplikačních protokolů ve vysokorychlostních sítích s~využitím konceptu softwarem řízeného monitorování. Navrhované řešení využívá hardwarově ...
 • Skrytí dat v počítačových sítích 

  Hrebíček, Martin
  Tato diplomová práce se zaobírá skrytím dat v internetovém provozu. Obsahuje popis systému pro zákonné odposlechy. Následně jsou uvedené různé možnosti skrytí dat. Praktická část práce se zabývá přenosem dat protokolů HTTP ...
 • Tvorba metadat při odposlechu komunikace v realném čase 

  Bárta, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá zákonnými odposlechy protokolů pro komunikaci v reálném čase a následným vytvářením metainformací (zprávy IRI) ze zachycené komunikace. Práce se podrobněji zabývá protokoly XMPP, IRC a OSCAR. ...