Now showing items 1-1 of 1

  • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

    Jedličková, Lucie
    Tato diplomová práce se zabývá uplatněním marketingu v sektoru služeb, konkrétně v advokacii. Cílem bylo provést analýzu uplatnění marketingu v dané advokátní kanceláři. Na základě vhodných metod byl sledován a vyhodnocen ...