Now showing items 1-2 of 2

  • Asfaltové směsi s vyšší životností za použití R-materiálu 

    Stromecký, Roman
    Diplomová práce se zabývá návrhem asfaltových směsí s vysokým modulem tuhosti (VMT) za použití R-materiálu. V teoretické části jsou popsány charakteristiky těchto směsí v ČR a ve Švýcarsku. Dále se tato část zabývá využíváním ...
  • Porovnání švédského a amerického konceptu návrhu směsí s CRmB 

    Puda, Adam
    Tato práce se zabývá porovnáním dvou návrhových konceptů pro výrobu asfaltových směsí s použitím pojiva modifikovaného pryžovým granulátem. Návrhové koncepty pocházejí ze Švédska a USA. V teoretické části jsou stanoveny ...