Now showing items 1-2 of 2

  • Chandighar - indický sen o městě 

    Spilková, Klára
    Tato bakalářská práce se zabývá vznikem a vývojem indického města Chandigarh, které bylo postaveno na zeleném drnu. K jeho vybudování vedly závažné politické důvody související se vznikem Indie jako samostatného státu. ...
  • Porovnání Le Corbusierových urbanistických tezí se současným pojetím města 

    Dobešová, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
    Le Corbusier byl jedním z nejvýznamnějších architektů 20. století, avšak jeho ostře formulované teoretické požadavky měly na vývoj architektury a urbanismu asi ještě větší vliv než jeho stavby. Jeho urbanistické teze, mezi ...