Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv aditiv v olověných akumulátorech pro hybridní elektrická vozidla 

    Klaner, Pavel
    Předkládaná práce se zabývá popisem problematiky olověných akumulátorů a jejich použitím v režimu hybridních elektrických vozidel. Experiment je zaměřen na tvorbu elektrod pro zjištění vlivu pěti druhů aditiv záporné aktivní ...
  • Vodivá keramika v olověných akumulátorech 

    Šrut, Martin
    Olověné akumulátory jsou nejvyužívanějšími sekundárními elektrochemickými zdroji elektrické energie. Jejich základní princip zůstává již po několik let stejný, vyvíjí se pouze jejich provozní parametry. Olověné akumulátory ...