Now showing items 1-1 of 1

  • Elektrické a tepelné vlastnosti bezolovnatých pájených spojů 

    Jurásek, Matěj
    Tato práce je zamřena na problematiku pájení. V teoretické části popisuje základní požadavky na materiály a pájecí slitiny, které do tohoto procesu vstupují. Dále také faktory, které mají zásadní vliv na jakost spoje a ...