Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení vybraných parametrů pájecí stanice 

  Němec, Ivo
  Tato semestrální práce se zabývá zkoumáním rozdílných principů řízení topných těles v pájecích stanicích a vlivu bezolovnaté pájecí slitiny na životnost pájecích hrotů. V práci je shrnut popis dílčích prvků pájecích stanic ...
 • Mechanické testování pájených spojů 

  Drab, Tomáš
  Práca obsahuje teoretické spracovanie elektrotechnickej výroby pre bezolovnaté spájkovanie pretavením. Obsahuje popis procesov prebiehajúcich v procese spájkovania. Zahŕňa spôsoby aplikácie spájkovacej pasty a princípy ...
 • Spolehlivost bezolovnatých pájek a vybrané způsoby odhadu jejich životnosti 

  Švecová, Olga
  Disertační práce pojednává o spolehlivosti bezolovnaté pájky SAC 305. V textu práce jsou shrnuty znalosti z oblasti únavových modelů používaných při určování životnosti pájených spojů, a také je zde zmíněno o dalších ...
 • Termická a mikrostrukturní analýza slitiny bezolovnaté pájky 

  Klepárníková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá systémem Ag-Sn-Sb, konstrukcí pseudobinárního diagramu 90Ag10Sb - 90Sn10Sb a konstrukcí ternárního diagramu při teplotě 20 C. Teoretická část práce se zabývá pájením, fázovými diagramy a metodikou ...