Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh eliminace prostojů elektroúdržby 

  Novotný, František
  Tato práce se zaměřuje na popis, analýzu a minimalizaci prostojů souvisejících s činností elektroúdržby. V teoretické části jsou rozebrány, jaké druhy plýtvání mohou nastat při práci elektroúdržbáře. V závodě Ventily byly ...
 • Optimalizace materiálového toku a uspořádání pracoviště ve spol. ABB s. r. o. 

  Marešová, Petra
  Diplomová práce se zabývá analýzou materiálového toku a pracoviště ve společnosti ABB s.r.o. Na základě Sankeyova diagramu a procesní analýzy jsou vytvořeny návrhy na zlepšení dosavadních činností ve společnosti tak, aby ...
 • Optimalizace výrobního procesu tlakových senzorů ve společnosti BD Sensors s.r.o. 

  Vaňková, Michala
  Tato diplomová práce je zaměřena na zefektivnění výrobního procesu tlakových senzorů ve společnosti BD SENSORS s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a metody z oblasti průmyslového inženýrství, následně ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vágó, Gábor
  Témou mojej diplomovej práce je podnikateľský zámer, ktorý sa sústreďuje hlavne na stratégiu, ktorá by dokázala zvýšiť konkurencieschopnosť firmy Stroje a Mechanismy, a.s. Ako hlavný ciel pre túto prácu som si stanovil ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vágó, Gábor
  Témou mojej diplomovej práce je analýza konkurencieschopnosti spoločnosti Stroje a Mechanismy, a.s. Ako hlavný ciel pre túto prácu som si stanovil úlohu nazbierať čo najviac relevantných informácií o skúmanej problematike ...