Now showing items 1-20 of 20

 • Metody Toyota Production System ve výrobě rozvaděčů 

  Němeček, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na metody Toyota Production System, používané ve firmě ABB s.r.o. PPHV Brno – Slatina. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy plýtvání, metody pro identifikaci plýtvání, a metody, ...
 • Návrh optimalizace výrobního procesu 

  Neckařová, Ivana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci výrobního procesu vyhřívaných dveří ve společnosti SCHOTT FLAT GLASS CR, s.r.o., kde dochází k časovým prostojům z důvodů nevybalancování pracovišť a nepřizpůsobeného layoutu ...
 • Návrh projektu na zefektivnění výrobního procesu 

  Neckařová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá projektem na zefektivnění výrobního procesu navržením montážní linky do výroby skleněných dveří. Cílem projektu je zvýšení produktivity procesu vzhledem k narůstající poptávce zákazníků po výrobcích. ...
 • Návrh štíhlé montážní linky ve vybraném podniku 

  Fischer, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem štíhlé montážní linky ve vybraném podniku, konkrétně Slovácké strojírny, a.s., závod 9 v Zábřehu. V analytické části se bakalářská práce zaměřuje na rozbor současného stavu, přibližuje fungování ...
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů ICT k zajištění jakosti 

  Shchochenko, Anastasiia
  Předmětem této diplomové práce je návrh zavedení produktu ICT do útvaru logistiky v podniku, která používá principy štíhlé výroby. Analyzuji současný stav a popisuji produkty ICT pro logistiku s ohledem na štíhlou výrobu. ...
 • Optimalizace hodnotového toku 

  Zátopek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací hodnotového toku hotových výrobků ve společnosti Continental Automotive Systems, s. r. o. mezi technologickými linkami a expedicí z pohledu metod štíhlé výroby a průmyslového ...
 • Optimalizace montážních procesů 

  Šmíd, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá uplatněním principů štíhlé výroby při optimalizaci montážních procesů ve společnosti vyrábějící kompresory. Řešení vychází z analýzy procesů ve společnosti a soustředí se na eliminaci ztrát ...
 • Optimalizace pracoviště montáže v předvýrobě za použití principů štíhlé výroby 

  Škrdla, Michal
  Tato diplomová práce mapuje současný stav montážního pracoviště předvýroby v daném podniku. S využitím principů štíhlé výroby popisuje a následně eliminuje veškeré formy plýtvání, které se na pracovišti vyskytují. Součástí ...
 • Optimalizace výrobního procesu za využití metod štíhlé výroby ve firmě Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o. 

  Kolenčík, Richard
  Diplomová práca sa zaoberá reorganizáciou rozmiestnenia dvoch výrobných liniek v spoločnosti Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o. Vďaka tomuto návrhu je možná úspora operátorov a návrh bol vytvorený v spojení s časovou ...
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace 

  Pafkovič, Roman
  Bakalářská práce na téma Principy štíhlé výroby a jejich implementace se zabývá popisem problematiky štíhlé výroby, jednotlivými metodami štíhlé výroby a implementací některé z nich na reálné pracoviště CNC.
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace 

  Hanuška, Tomáš
  Bakalářská práce na téma principy štíhlé výroby a jejich implementace pojednává o právě probíhajících změnách v montáži ve firmě ABB s.r.o. PGHV Brno – Slatina. Na základě zmapování toku materiálů a pohybu zaměstnanců na ...
 • Studie efektivnosti využití linky ve vybraném provozu 

  Kašpárek, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na studii efektivnosti využití výrobní linky ve vybraném podniku. Cílem této práce je najít úzká místa ve výrobním procesu a navrhnout taková řešení, která povedou k časové úspoře. Výrobní linka ...
 • Studie efektivnosti využití strojů ve vybraném provozu 

  Petržela, Jakub
  Předmětem diplomové práce „Studie efektivnosti využití strojů ve vybraném provozu” je problematika štíhlých procesů ve vybrané organizaci. V úvodní části jsou charakterizována teoretická východiska a metody štíhlé výroby. ...
 • Studie efektivnosti využití vybraného stroje v provozu 

  Khachatryan, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání efektivnosti využití vybraného stroje ve společnosti HARTMANN – RICO a návrhy na její zvýšení pomocí metod štíhlé výroby. V úvodní části je charakterizován popis podnikání ...
 • Studie koncepce štíhlé výroby s produkty informačních technologií 

  Shchochenko, Anastasiia
  Předmětem této bakalářské práce je porovnaní principů využiti štíhlé výroby v USA, Japonsku a Ukrajině a porovnaní softwarů pro štíhlou výrobu v těchto zemích. Popisuji výrobní proces, zavedení štíhlé výroby v Japonsku a ...
 • Studie operativního řízení výroby 

  Šolc, Jakub
  Cílem diplomové práce „Studie operativního řízení výroby“ je racionalizace výroby a rozvodu stlačeného vzduchu. Práce se zabývá popisem výchozího stavu, analýzou výroby stlačeného vzduchu a návrhem racionalizačních opatření. ...
 • Studie operativního řízení výroby 

  Mayerbergová, Ilona
  Cílem této diplomové práce je pomocí principů štíhlé výroby zeštíhlit pracoviště montáž a eliminovat všechny formy plýtvání na tomto pracovišti. Součástí této práce je návrh optimálního uspořádání pracoviště z hlediska ...
 • Studie operativního řízení výroby ve vybraném úseku firmy 

  Švásta, Petr
  Tato práce se zabývá operativním řízením výroby ve vybraném úseku firmy. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy štíhlá výroba, Toyota Production System, Kaizen, produktivita a pojmy související. Úvod praktické části ...
 • Studie zvyšování produktivity práce ve výrobním podniku 

  Sedliačková, Michaela
  Táto bakalárska práca je zameraná na navýšenie produktivity práce vo výrobnom podniku SVOM, s.r.o.. Popisuje súčasný stav s ohľadom na druhy výrobkov a služieb a výrobnú základňu. Analyzuje súčasný stav podniku vzhľadom k ...
 • Štíhlá výroba a její implementace 

  Kuthanová, Dominika
  Diplomová práce se zabývá problematikou štíhlé výroby ve vybrané společnosti. Analytická část zahrnuje představení společnosti a analýzu současného stavu s využitím nástrojů štíhlé výroby k optimalizaci materiálových toků. ...