Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza hodnotového toku 

  Hrnčíř, Roman
  Tato diplomová práce na téma: „Analýza hodnotového toku“ se zabývá zmapováním výrobních procesů z hlediska toku hodnoty, jejich analýzou a aplikací možných zlepšení, které by měly za úkol zrychlit a zlepšit proces. Závěrem ...
 • Optimalizace logistického toku v podniku 

  Dvořáček, Radim
  Tato disertační práce se týká, dle názoru autora stále aktuálního, tématu optimalizace v logistickém systému, se zaměřením na podnikovou sféru. Jejím cílem je nalezení vhodné metodiky na definovaný problém a její následná ...
 • Optimalizace procesů ve společnosti 

  Lindovská, Kristýna
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizace výrobních procesů ve firmě Witzenmann Opava s využitím Value Stream Mapping. Cílem práce je na základě analýzy současného stavu toku hodnot navrhnout vhodné optimalizace a zakreslit ...
 • Optimalizace výrobního procesu za využití metodiky 5S ve firmě PressMetal-CZ, spol. s r.o. 

  Tvrdý, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací výrobního procesu za pomoci metody 5S v nově zakoupeném podniku firmy PressMetal-CZ, spol. s.r.o. První část práce se zabývá teoretickými poznatky a popisem jednotlivých kroků metody. ...
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace na pracoviště CNC 

  Khol, Lubomír
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu stavu konkrétní současné výroby hadicových spon v podniku NORMA Czech s.r.o. Hustopeče u Brna. Z následné analýzy stavu na konkrétním výrobním úseku byla navržena nová alternativní ...
 • Racionalizace operativního plánování ve výrobě 

  Jansa, Slavomír
  Cílem této bakalářské práce je představit návrh úsporných opatření, která povedou ke snížení plýtvání v průmyslovém podniku v souladu s konceptem štíhlé výroby. V první části je zpracován přehled metodik lean production a ...
 • Studie logistické koncepce ve výrobním podniku 

  Flídr, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na zavedení kanban systému ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. V teoretické části jsou popsány principy logistiky, štíhlé výroby a řízení zásob včetně jejich základních nástrojů ...
 • Studie návrhů na zlepšení výrobních procesů se zaměřením na štíhlé procesy včetně BOZP 

  Hlaváček, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navržení opatření, které povedou k navýšení produkce, úspoře mzdových nákladů a zlepšení bezpečnosti na pracovišti. V první části je zpracován teoretický přehled štíhlé výroby a nástroje, ...
 • Studie optimalizace operativního řízení výroby 

  Hajný, Petr
  Tato diplomová práce řeší implementaci metod štíhlé výroby v oddělení montáže schodů u firmy IFE CR, a. s. První část práce se věnuje analýze materiálových a informačních toků a jsou zde identifikovány nejzávažnější problémy ...
 • Studie průběhu zakázky ve výrobním podniku 

  Kubíček, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci vybraných činností výroby ve firmě DH DEKOR Spol. s r.o., který se zabývá výrobou impregnovaného papíru a laminovaných desek. Na základě analýzy procesů ve skladech a výrobě ...
 • Studie zavedení štíhlé výroby ve vybraném provozu 

  Vaňous, Petr
  Diplomová práce pojednává o stávajícím stavu divize NÁSTROJÁRNA UNIPLUS patřící do společnosti ALEMA Lanškroun a.s., kde se zaměřuji na optimalizaci výrobního procesu. Práce obsahuje analýzu současného stavu nástrojárny ...
 • Štíhlá výroba a její implementace 

  Lévek, Martin
  Diplomová práce analyzuje materiálový tok, pracoviště a plýtvání v rámci výrobního procesu ve vybraném podniku. V první části jsou uvedena teoretická východiska práce. Druhá část se věnuje analyzování současného stavu ...
 • Štíhlé řízení výrobního systému 

  Nejdlová, Anna
  Diplomová práce je zaměřena na štíhlé řízení výrobního systému v podniku ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o. Hlavním výstupem této práce je návrh nového uspořádání a vybalancování linky za použití metod a nástrojů štíhlé ...
 • Zvýšení efektivity výrobní linky za použití metody lean (TPS) 

  Matulík, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a následným návrhem zlepšení efektivity výrobní linky ve firmě DAIKIN DEVICE CZECH REPUBLIC s.r.o. Uvedené kroky jsou provedeny na základě výrobní filozofie Lean production resp. TPS ...