Now showing items 1-2 of 2

  • Design lehokola 

    Sazima, Ondřej
    Předmětem diplomové práce je design lehokola. Lehokolo je řešeno jako tříkolka s částečně otevřenou kapotáží. Cílem bylo navrhnout funkční a nadčasový design s použitím moderních technologií. Bylo navrhnuto lehokolo s ...
  • Napjatostní, deformační a spolehlivostní analýza přední kompozitní nápravy lehokola 

    Ondrejka, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu kompozitní nápravy lehokola – tříkolky firmy AZUB pro analýzu deformačně napěťových stavů. Diplomová práce se skládá ze čtyř částí. První část obsahuje seznámení ...