Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení trvanlivosti lepidel určených pro dřevěné prvky 

  Šot, Michal
  Práce se zabývá problematikou lepených spojů u dřevěných adherendů a použitím zkušebních postupů pro zjištění vlastností a trvanlivostí těchto lepených spojů. V rámci práce byl proveden přehled zkušebních postupů a byly ...
 • Metodika modelování lepených spojů v automobilovém průmyslu 

  Hrádek, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou modelování pevnostních lepených spojů používaných při simulacích bariérové zkoušky čelního OBD nárazu dle EuroNCAP. Cílem je navrhnout metodiku modelování lepených spojů, která by ...
 • Návrh ramen zavěšení kol s vlepenými úchyty kloubů 

  Dlápal, Václav
  Práce se zabývá zkoumáním vlivu mechanického opracování na pevnost spoje kompozitní trubky a válcové hliníkové vložky pomocí statické zkoušky. Na základě výsledků provedených zkoušek byl navrhnut lepený spoj pro aplikaci ...
 • Návrh spojovacích tyčí zavěšení kol z kompozitních materiálů 

  Olišar, Petr
  Práce se zabývá konstrukcí spojovacích tyčí zavěšení kol Formule Student. Cílem práce je navrhnout lepený spoj mezi karbonovou trubkou a hliníkovou vložkou pro novou generaci vozu Dragon týmu TU Brno Racing. Praktická část ...
 • Studium odolnosti lepené spáry dřeva proti vyšším teplotám 

  Kučera, Vít
  V současné době jsou pro návrh dřevěných prvků k dispozici zjednodušené postupy modelování požáru, které definuje ČSN EN 1991-1-2. Není však experimentálně ověřen vliv použitého adheziva na výslednou hodnotu požární odolnosti ...