Now showing items 1-14 of 14

 • The Integrated Method Utilizing Graph Theory and Fuzzy Logic for Safety and Reliability Assessment 

  Janhuba, Luboš
  Dizertační práce se zabývá návrhem integrované metody hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti palubních leteckých systém za použití teorie grafů a fuzzy logiky. Navržená integrovaná metoda je univerzálně použitelná v oblasti ...
 • Load State of an Aircraft with an Elastic Wing 

  Schoř, Pavel
  V této práci je navržena metoda výpočtu zatížení letadla s netuhým křídlem, založená na spojení panelové metody prvního řádu dle Katz and Plotkin, Low-Speed Aerodynamics, 2001 s metodou stukturální analýzy dle Píštěk et ...
 • Možnosti alternativních pohonů letadel 

  Florián, Martin
  Obsahem bakalářské práce je přehled alternativních zdrojů energie vhodných pro letecké aplikace. Byly uvedeny charakteristiky fotovoltaických článků, palivových článků a akumulátorů včetně principu činnosti a jejich použití ...
 • Návrh úprav letounu VUT 001 MARABU s pohonem vodíkovými palivovými články a bateriemi 

  Bencalík, Karol
  Obsahem diplomové práce je návrh přestavby letounu VUT 001 Marabu na pohon pomocí palivových článků a akumulátorů. Byl sestaven přehled komponentů dostupných na trhu, jejich zástavby do letounu společně s konstrukčním ...
 • Návrh wingletu pro kluzák LS-3 

  Koutník, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem wingletu pro kluzák LS-3. Popisuje výběr metody pro stanovení hlavních parametrů wingletu na zálkadě zvoleného kritéria pro porovnání výkonů modifikovaného letadla s letadlem s původním ...
 • Návrh zástavby vodíkové tlakové nádrže na křídlo letounu VUT 001 Marabu 

  Koštial, Rostislav
  Obsahem diplomové práce bylo navrhnout zástavbu vodíkové tlakové nádrže pro letoun VUT 051 RAY. Byl proveden průzkum dostupných palivových článků na trhu. Umístění nádrže bylo zvoleno nad křídlem s použitím komponent pro ...
 • Porovnání provozních a ekonomických parametrů výcvikových letounů L-200, Da-42TDI a Tecam P-2006T 

  Müller, David
  Tato závěrečná bakalářská práce porovnává zadaná letadla L200, Da42Tdi a Tecnam P2006T z hlediska ekonomického a provozního pro letecké školy (FTO). Obsahuje podorbný popis a všechny specifické informace včetně historie ...
 • Postupy pro nakládání a vyvažování letadel 

  Tomanová, Veronika Anna
  Bakalářská práce “Postupy při nakládání a vyvažování letadel“, pojednává o vyvážení letadla z hlediska výpočtu těžiště a možných výpočetních postupů. Seznamuje s jednotlivými hmotnostmi a s předletovou dokumentací, která ...
 • Regulátoru napětí palubní sítě letadel s motory WALTER M337 

  Formánek, Michael
  Práce se zabývá problematikou aktuálního řešení regulace palubní sítě v letadlech užívajících motory české výroby Walter, speciálně pak Walter M137 a M337. Práce pojednává o stylu aktuálně používaného řešení pro obsluhu ...
 • Tendence vývoje dopravních letadel 

  Vaščák, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je seznámení se s vývojem letadlové techniky, zhodnotit provozní charakteristiky vybraných typů dopravních letounů a vytvořit krátkodobý odhad vývoje dopravních letadel.
 • Vyhodnocení technicko-ekonomických parametrů letounů pro výcvik pilotů PPL(A) 

  Hloucal, Aleš
  Cílem bakalářské práce je na základě rozborů statistiky a vlastní analýzy stanovit nejvhodnější typ výcvikového letounu pro základní výcvik pilotů PPL(A). Tedy vyhodnotit požadavky předpisu JAR-FCL 1 na vhodný výcvikový ...
 • Vývoj palubních soustav dopravních letadel 

  Sokol, Filip
  Bakalářská práce s názvem „Vývoj palubních soustav dopravních letadel“ se zabývá vývojem řídících, elektrických, hydraulických a palivových soustav dopravních letadel typu CS-23 a CS-25. Práce je rozdělena na jednotlivé ...
 • Zakončení křídla soutěžního modelu letadla 

  Zima, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zakončení křídla soutěžního modelu letadla FabricK I, který je navržen pro soutěž Air Cargo Challenge. První část bakalářské práce se věnuje specifikaci soutěže a letovým režimům letadla. ...
 • Základní geometrická koncepce letounu 

  Matějka, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na popis základních geometrických koncepcí letadel, rozbor jejich výhod a nevýhod z hlediska aerodynamického, konstrukčního a provozního. Vhodnost použití v jednotlivých kategoriích a nové ...