Now showing items 1-1 of 1

  • Bezpilotní průzkum prostředí v mobilní robotice 

    Gábrlík, Petr
    Letecká fotogrammetrie v oblasti bezpilotních systémů představuje rychle rozvíjející se obor nalézající uplatnění napříč nejen průmyslovými odvětvími. Široce rozšířená metoda nepřímého georeferencování založená na vlícovacích ...