Now showing items 1-3 of 3

 • Digitální kyvadlový inklinometr 

  Famfulík, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je analýza provozních a technických požadavků umělého horizontu, jako digitálního palubního přístroje. Na základě analýzy byl proveden návrh funkčního vzorku měřícího přístroje. Přístroj umožňuje ...
 • Současné trendy v oblasti leteckého průmyslu 

  Štourač, Filip
  Cílem této bakalářské práce je popsat současné trendy v leteckém průmyslu a nastínit předpokládaný budoucí vývoj v této oblasti. Úvod práce začíná stručným shrnutím historie letectví, které je následováno krátkým popisem ...
 • Tříosý senzor úhlové rychlosti pro letecké použití 

  Lembard, Tomáš
  Cílem projektu je návrh a realizace zařízení pro měření úhlové rychlosti za pomocí digitálních senzorů úhlové rychlosti vyrobených technologií MEMS. Přenos naměřených dat do PC pomocí USB