Now showing items 1-14 of 14

 • Experimentální stanovení zatížení letounu 

  Dratva, Jakub
  Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením pevnostních charakteristik letounu. Konkrétně je pomocí letového měření stanoven ohybový moment na křídle. V práci je zahrnuta teoretická báze pro tenzometrické měření ...
 • Koncepční návrh malého letounu s důrazem na jednoduchost stavby 

  Rajnštajn, David
  Tato práce se zabývá koncepčním návrhem lehkého letounu, u kterého je kladen důraz na jednoduchost výroby v domácích podmínkách. Je členěna do třech hlavních částí. Na začátku je uveden rozbor existujících lehkých letadel ...
 • Konstrukční uspořádání křídla soutěžního letounu 

  Mahdal, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním křídla soutěžního letounu. Práce se skládá z pěti hlavních částí. První část popisuje soutěž Air Cargo Challenge, pro kterou je daný letoun navrhován. Dále je proveden ...
 • Load State of an Aircraft with an Elastic Wing 

  Schoř, Pavel
  V této práci je navržena metoda výpočtu zatížení letadla s netuhým křídlem, založená na spojení panelové metody prvního řádu dle Katz and Plotkin, Low-Speed Aerodynamics, 2001 s metodou stukturální analýzy dle Píštěk et ...
 • Návrh dvoumístného kovového letounu s ohledem na nízkou cenu a jednoduchost stavby 

  Machala, Martin
  Cílem této práce je koncepční návrh dvoumístného celokovového letounu v dle předpisu UL-2, který bude výrobně jednoduchý a cenově dostupný. Úvodní část řeší koncepci, návrh a technologičnost daného letounu. V další části ...
 • Návrh dvoumotorového letounu VUT 200 s turbovrtulovým motorem TP 100 

  Raida, Radek
  Diplomová práce se zabývá navrením pohonné jednotky pro dvoumotorový letoun VUT 200, jedná se o modifikaci letounu VUT 100. Práce obsahuje analýzu vhodné pohonné jednotky, návrh zástavby pohonné jednotky, hmotový rozbor, ...
 • Návrh lehkého, čtyřsedadlového letounu 

  Mikulášek, Miloš
  Diplomová práce se zabývá návrhem celokovového čtyřmístného letounu s nízkou vzletovou hmotností v kategorii CS-23. V práci jsou navrženy základní rozměry letounu, proveden hmotový rozbor, vypočítány základní aerodynamické ...
 • Návrh letounu v koncepci amfibie vychátející z VUT 001 Marabu 

  Prokop, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá konverzí letounu VUT 001 Marabu na amfibii. Její součástí je návrh geometrie plováku, a výpočet hydrodynamických a aerodynamických vlastností letounu VUT 031 Hydro. Jako poslední body je potom ...
 • Návrh zatahovacího podvozku pro letoun Z 143 LSi 

  Gregor, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem záměny stávajícího pevného podvozku cvičného a turistického letounu Z 143 LSi novým podvozkem typu VUT 100 v zatahovatelném systému. Úvodní kapitoly jsou věnovány popisu samotného letounu ...
 • Odhad Letových Parametrů Malého Letounu 

  Dittrich, Petr
  Tato práce je zaměřena na odhad letových parametrů malého letounu, konkrétně letounu Evektor SportStar RTC. Pro odhad letových parametrů jsou použity metody "Equation Error Method", "Output Error Method" a metody rekurzivních ...
 • Ofukování čelního skla letounu: možnosti řešení 

  Šamša, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ofukování čelního skla letounu certifikovaného dle předpisu CS23 v souvislosti se snahou zajistit výhled z kokpitu za deště (sněžení) při pojíždění, vzletu a přistání. V první ...
 • Pevnostní analýza vybrané části trupu letounu 

  Mareček, Jiří
  Tato práce popisuje možnosti tvorby detailních MKP modelů vybrané oblasti. Je zaměřena především na postup při tvorbě detailního MKP modelu části letounu pomocí metody statické kondenzace. Dále tato práce obsahuje popis ...
 • Přístrojové vybavení pro čtyřmístný sportovní a turistický letoun 

  Liberda, Jiří
  Tato práce zahrnuje ucelený přehled současných čtyřmístných sportovních a turistických letounů se zaměřením na jejich přístrojové vybavení. Uveden je také popis vybraných glass kokpitů. Součástí je také návrh uspořádání ...
 • Výpočet zatížení a konstrukční návrh řízení 

  Lontras, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá systémem řízení dvoumístného letounu kategorie CS-23 Le-vel 2. Nejprve jsou provedeny výpočty zatížení jednotlivých řídících ploch s využitím postupu uvedeného ve starším znění předpisu CS-23. ...