Now showing items 1-2 of 2

  • Hladinoměr s bezdrátovým přenosem 

    Smatana, Tomáš
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení, které slouží k bezdrátovému měření a regulaci výšky hladiny kapaliny. V první části jsou rozebrány různé možnosti měření výšky hladiny, různé možnosti realizací bezdrátové ...
  • Model měření výšky hladiny 

    Pavliš, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá v teoretické části popsáním a vysvětlením principů a možností, jak měřit výšku hladiny. Jsou zde objasněny jednotlivé druhy a typy snímačů k měření výšky hladiny. Dále je popsán software a ...