Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování netradičních funkčních bloků v Pspice 

    Zetík, Rostislav
    Tato diplomová práce na téma Modelování netradičních funkčních bloků v PSpice se zabývá postupy při návrhu modelů elektronických prvků a měla by pomoci při jejich tvorbě. Práce na začátku teoreticky popisuje, jakým způsobem ...