Now showing items 1-9 of 9

 • Automatické testování projektu JavaScript Restrictor 

  Bednář, Martin
  Cílem této práce bylo navrhnout, implementovat a vyhodnotit výsledky automatických testů pro projekt JavaScript Restrictor, který je vyvíjen jako rozšíření do webových prohlížečů. Testy jsou rozděleny do tří úrovní - ...
 • Databáze akustických nahrávek 

  Terz, Marek
  Databáze akustických nahrávek je aplikace přístupná přes klasický webový prohlížeč. Využity byly technologie, běžně ve webových aplikacíh používané. Použitím těchto technlogíí je zajištěna přístupnost databáze pro široký ...
 • Hardwarová akcelerace algoritmu pro hledání podobnosti dvou DNA řetězců 

  Nosek, Ondřej
  Metody pro zarovnání různých typů bioinformatických sekvencí jsou klíčovou součástí výzkumu v této oblasti. Úlohy jsou časově velmi náročné, a proto má smysl vytvořit hardwarovou platformu pro urychlení těchto výpoětů. ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Blaha, Ladislav
  Tato práce se zabývá analýzou současného stavu veřejné správy a podnikatelského prostředí v Moldavsku, zejména chybějící odbornou terminologií, která je nutná k efektivnímu fungování obou sektorů. Jejím hlavním cílem je ...
 • MediaDiff - diff pro statické obrázky 

  Brothánek, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnávání dokumentů v digitální podobě, zejména statických obrázků. Představuje algoritmy, které je možno použít k obecnému porovnávání i algoritmy specializované na obrazová data. ...
 • Porovnání a převod databází signálních drah 

  Němeček, Pavel
  Tato práce se zabývá porovnáním a převodem databází signálních drah. Značná část je věnována databázím KEGG a BioCarta. V práci jsou rozebrány formáty poskytovaných dat. Při hledání překryvů drah mezi databázemi zkouším ...
 • Program pro nácvik hmatové techniky psaní na klávesnici 

  Adamec, Jaroslav
  Tato práce se zabývá technikou nácviku hmatové metody psaní na klávesnici. Na základě této metody je vytvořen výsledný program, jehož snahou je učit uživatele hmatové metodě. Program používá techniku opisu textu bez kurzoru, ...
 • Rozpoznávání podobností souborů na základě chování 

  Otočka, Dávid
  Cílem práce bylo navrhnout algoritmus, který na základě výstupu z analýzy chovaní programu, dokáže stanovit míru podobnosti s jinými programy. Pro potřeby algoritmu byla upravena Levenshteinova metoda pro výpočet rozdílu ...
 • Služba pro ověření spolehlivosti a pečlivosti českých advokátů 

  Jílek, Radim
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací internetové služby, která umožňuje objektivně posoudit a ověřit spolehlivost a pečlivost českých advokátů, a to na základě veřejně dostupných dat několika soudů. Cílem práce je ...