Now showing items 1-3 of 3

 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Vařachová, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu informačního systému pro řízení vztahu se zákazníky implementovaném ve společnosti AURA, s.r.o., která se zabývá vývojem a dodávkou informačních systému zaměřených na vojenskou ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Pavlů, Jan
  Diplomová práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro malou firmu. Jsou v ní popsány základní teoretické pojmy a problematika s oblastí informačních systémů spojená. Práce zahrnuje analýzu současného ...
 • Změna systému řízení malého podniku 

  Slavíková, Marie
  Tato diplomová práce se zabývá základními pojmy z oblasti řízení podniku a manažerských funkcí. Zaměřuje se na analýzu konkrétní společnosti, s jejíž pomocí lze nalézt nedostatky, které se v daném podniku vyskytují. Tyto ...