Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh informačního systému 

    Šiška, Radek
    Cílem této diplomové práce je návrh informačního systému pro společnost Raab Computer, s.r.o. Informační systém se bude zabývat správou zakázek pro oddělení slaboproudých elektromontáží. Nejprve se zaměřím na teoretická ...
  • Strategie rozvoje rodinného podniku 

    Ligurský, Ivo
    Diplomová práce je zaměřena na strategii rozvoje rodinného podniku. V první části práce jsou popsány teoretické poznatky, na základě kterých je provedena analytická část, která posuzuje současný stav a vymezuje problémy, ...