Now showing items 1-10 of 10

 • Návrh a implementace informačního systému pro dohled 

  Čelka, Marek
  Cieľom práce je návrh a implementácia informačného systému pre servisný dohľad, ktorý bude schopný automatizovane monitorovať požadované zariadenia vybranej spoločnosti. Tomuto cieľu predchádzala strategická analýza pomocou ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Marfiak, Andrej
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie informačného systému firmy Decon s.r.o. K tomu budú využité vhodné analýzy, pomocou ktorých bude súčasný informačný systém zanalyzovaný. Na základe výsledkov z týchto analýz ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Barič, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením, analýzou a prípravou návrhov na zlepšenie informačného systému vybranej spoločnosti, ktorá pôsobí v oblasti poisťovníctva a zaoberá sa poskytovaním obhliadok motorových vozidiel a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Jakúbek, Jakub
  Náplňou tejto diplomovej práce je popísanie a analyzovanie informačného systému spoločnosti, ktorá sa zaoberá spracovaním a predajom hutného materiálu . Na vyhodnotenie jednotlivých častí systému budú využité rôzne analýzy, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Čička, Dominik
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy TEFIS s.r.o., pôsobiacu v odvetví logistiky. Pojednáva o posúdení a návrhoch zmien informačného systému tejto spoločnosti. Prvá časť obsahuje teoretické východiská ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kostár, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením informačného systému spoločnosti BENU lekáreň a návrhom potrebných zmien na zvýšenie efektívnosti a efektivity, ktoré spoločnosti pomôžu v ich vnútropodnikových procesoch. Úvodná časť ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Tománek, Michal
  Predmetom tejto Diplomovej práce je posúdenie informačného systému v zvolenej spoločnosti Ryba Žilina s.r.o.. V tejto fáze posudzovania sa vychádza z rozsiahlych analýz a zistení. Po vyhodnotení použitých analytických metód ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Zelenák, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na posúdenie informačného systému vo vybranej spoločnosti. Analyzuje aktuálny stav spoločnosti a jej vybavenie. Súčasťou práce sú návrhy na minimalizáciu či odstránenie identifikovaných nedostatkov ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Jahôdka, Daniel
  Diplomová práca je zameraná na posúdenie informačného systému spoločnosti KPA ONE s.r.o., a návrhom potrebných zmien. Prvá časť sa zaoberá teoretickými východiskami. Nasledujúca časť obsahuje stručný popis spoločnosti a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Netolická, Lívia
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením vybraného informačného systému spoločnosti Red Hat a následným návrhom zmien. Práca je rozdelená do troch častí. V úvodnej časti je venovaná pozornosť najmä poznatkom z teoretickej ...