Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza kvality převodu elektronických slovníků 

  Stehlíková, Petra
  Práce se zabývá elektronickými slovníky, jejich formáty a analýzou správnosti jejich převodu z jiných formátů. Práce popisuje podrobněji formát Lexical Markup Framework. Dále se věnuje možnostem analýzy převodů (především ...
 • Generování validačních schémat pro XML 

  Hložek, Bohuslav
  Projekt se zabývá analýzou XML LMF slovníku. Je tvořeno schéma pro schematron a XML s popisem hodnot atributů. Projekt je zpracován v jazyce Python 3.4.
 • Nástroj pro úpravy a porovnávání slovníků ve formátu LMF 

  Fešar, Marek
  Práce seznamuje čtenáře s možnostmi slovníkových formátů a zaměřuje se na principy a sémantiku uložení dat ve formátu Lexical Markup Framework. Zvláštní pozornost je věnována vazbě na registr datových kategorií, který ...
 • Slovník pro mobilní zařízení s OS Android 

  Damborský, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací slovníkové aplikace pro mobilní zařízení s Android OS. Klíčovou vlastností aplikace je možnost provádět fulltextové vyhledávání. Toho je dosaženo použitím SQLite databáze s ...
 • Slovník pro mobilní zařízení se zaměřením na Android 

  Boba, Peter
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro vytváření slovníkových databází, stejně tak návrhem a implementací aplikace pro systém Android, která zobrazuje slovníková data obsažená v těchto databázích. Zdrojová ...
 • Systém pro kontrolu slovníků 

  Solanský, Petr
  Práce je zaměřena na implementaci informačního systému pro kontrolu a opravu překladových a výkladových elektronických slovníků ve formátu LMF. Systém nabízí sedm typů kontrol a jednu opravu hromadně měnící obsahy slovníků. ...
 • Systém pro převod slovníků do podoby lépe využitelné pro strojový překlad 

  Schovajsa, Michal
  Práce se zabývá zpracováním slovníků v elektronické podobě, jejich převodem do jednotné podoby a zejména problémy při tomto procesu vzniklými. Předmětem práce je vytvoření systému pro odstranění některých z těchto problémů ...
 • Systém pro správu slovníkových dat 

  Šimek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá elektronickými slovníky, které jsou uloženy ve formátu Lexical Markup Framework. Jejich analýzou správnosti převodu z jiných formátů, sjednocování použité terminologie a hromadnou změnou dat. Pro ...
 • Vyhledávání víceslovných spojení pro mobilní zařízení s OS Android 

  Babič, Vojtěch
  Práce hodnotí existující rozhraní pro práci s překladovými slovníky na platformě Android, zaměřuje se především na vyhledávání ve víceslovních spojeních. Protože práce s víceslovními spojeními není v současných Android ...