Now showing items 1-20 of 25

 • Charakterizace elektrolytů na bázi směsi iontová kapalina a aprotické rozpouštědlo 

  Šašek, Martin
  Práce se zabývá kapalnými aprotickými elektrolyty na bázi směsí iontová kapalina a rozpouštědlo. Jako výchozí iontová kapalina byla využita směs EmimBF4, tedy, 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluórborát. Jako rozpouštědla ...
 • Effect of Compaction Pressure to the Electrochemical Properties of the Electrodes for Li-S Accumulators 

  Jaššo, Kamil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Over the last decade, demand for batteries increased a lot thanks to the wearable devices and electric cars. The current trend in all industries is reducing the size and weight of batteries and increasing their capacity. ...
 • Influence Of Ambient Temperature On Electrochemical Parameters Of Lithium-Sulfur Batteries 

  Jaššo, Kamil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  With the increasing popularity of electric vehicles, the demand for their range is increasing and thus demand for the batteries that power them. Range of current electric vehicles using Li-ion battery technology is around ...
 • Inteligentní Li-ion akumulátor 

  Prachař, Vojtěch
  Práce se zabývá lithiovými akumulátory s elektronikou složenými do celku nazývanými „Inteligentní baterie“. V rámci práce jsou vysvětleny hlavní vlastnosti těchto akumulátorů a je navržen a vyroben obvod, který tyto ...
 • Kompozitní elektrodové materiály pro lithium-iontové akumulátory na bázi LiFePO4 

  Vilhelm, Ondřej
  Předložená práce se zabývá studiem problematiky sekundárních Li-ion článků a různých dostupných katodových materiálů. Připravili jsme vzorky LiFePO4 s přidáním různých druhů uhlíkových materiálů jako je Super P, vulcan a ...
 • Materiály a komponenty pro lithno-iontové zdroje proudu 

  Jirák, Tibor
  Disertační práce se zabývá elektrodovými materiály a komponenty pro lithno-iontové zdroje proudu. Konkrétně se jedná o dva typy materiálů, nanostrukturovaný Li4Ti5O12 s vnitřním spinelovým uspořádáním a LiCoO2 s vrstevnatou ...
 • Měnič napětí s MPPT algoritmem pro solární článek 

  Špina, Martin
  Tato práce se zabývá konstrukcí solárního nabíječe lithium iontových akumulátorů využívající mikrokontrolér, který řídí DC/DC měnič nabíjející akumulátor. Řídící algoritmus je navržen tak, aby nabíječ využíval bod maximálního ...
 • Měřič kapacity Li-Ion a NiMH akumulátorů 

  Pinďák, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je teoretický rozbor problematiky baterií, rozbor měřiče kapacity Li-ion a NiMH akumulátorů a jeho následné sestrojení. Práce je tvořena třemi hlavními částmi. V první teoretické části je rozebrána ...
 • Monitorovací a ochranný systém baterií 

  Hladík, Jan
  Práce se zabývá návrhem zařízení pro ochranu a monitorování baterií (tzv. systém BMS). Na základě rešerše jsou stanoveny požadavky na tento systém a navržena jeho koncepce. Systém umožňuje nezávislé odpojení zátěže a ...
 • Možnosti recyklace Li-Ion akumulátorů 

  Karmazínová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou recyklace lithno-iontových akumulátorů. V práci jsou rozebrány jednotlivé metody, ať už komerčně využívané pro recyklaci, nebo procesy používané pouze na laboratorní úrovni. Se ...
 • Nabíječ akumulátorů s mikrokontrolérem. 

  Losenický, Roman
  Úvodní část diplomové práce je zaměřena na seznámení a podrobný rozbor metodiky a problematiky nabíjení akumulátorových článků běžně užívaných technologií. Detailnější popis je věnován specifickým typům nabíjecích akumulátorů, ...
 • Perspektivní pohonné jednotky autobusů 

  Kubík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je posoudit možný budoucí vývoj alternativních pohonů s ohledem jejich využití v autobusech. Nejdříve jsou popsány nejnadějnější alternativní pohony, které využívají spalovacího motoru . V další ...
 • Řízení toků energie v energetickém systému s více akumulačními jednotkami 

  Klusáček, Jan
  Rozptýlená výroba elektrické energie využívající obnovitelné zdroje, jako je sluneční energie, přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů. Z hlediska provozu distribuční soustavy je také výhodné, aby energie byla primárně ...
 • Studium vlastností elektrodových materiálů pro pokročilé lithium iontové systémy 

  Juránek, Dominik
  Tahle Bakalářská práce se zabývá studiem vysokonapěťového materiálu pro kladnou elektrodu LiNi0,5Mn1,5O4. První část práce se zabývá teorii ohledně akumulátorů a následně Li-ion akumulátory, kde jsou popsány jednotlivé ...
 • Studium životního cyklu akumulátorů 

  Babieska, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem životního cyklu lithno-iontového akumulátoru. V teoretické části je popsána historie, vývoj a princip elektrochemických článků. Samostatnou kapitolu tvoří lithno-iontové akumulátory. ...
 • Systém odporového vyhřívání pracovní obuvi 

  Pár, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem topného tělesa pro vyhřívání pracovní obuvi, návrhem obvodů napájecího měniče pro topné těleso a dimenzováním akumulátoru. V první části práce jsou navržena možná topná tělesa. ...
 • Systém pro správu Li-ion baterie 

  Kratochvíla, Lukáš
  Tato práce se zabývá nezávislými zdroji energie, zvláště lithiovými akumulátory, problematikou jejich parametrů a nabíjení. Dále se~zabývá systémem, který měří a umožňuje dobíjet Li-iontové akumulátory. Pro tento účel byla ...
 • Systém pro správu Li-ion baterie 

  Kratochvíla, Lukáš
  Tato práce se zabývá akumulátory, problematikou jejich parametrů a nabíjení. Zaměřuje se na akumulátory, založené na Lithium. Dále se zabývá systémem, který měří a umožňuje dobíjet Li-iontové akumulátory. Zvláště řídícím ...
 • Tester akumulátorů 

  Pisca, Marek
  Predložená diplomová práca sa zaoberá teóriou Li-ion akumulátorov a ich nabíjaním. V práci bol navrhnutý tester akumulátorov pre automatické nabíjanie a vybíjanie Li-ion akumulátorov. Tento tester je riadený pomocou ...
 • USB tester akumulátorů 

  Andrysík, Lukáš
  Tato práce se zabývá konstrukcí testeru akumulátorů a problematikou nejznámějších primárních a sekundárních elektrochemických článků. Je tvořena čtyřmi částmi - první se zabývá obecným popisem nejpoužívanějších elektrochemických ...