Now showing items 1-9 of 9

 • Conductivity Of Lithium Perchlorate Salt Dissolved In Different Types Of Solvent 

  Gottwald, Tomas; Vondrák, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Lithium perchlorate (LiClO4) is usable crystalline salt for electrolyte in a rechargeable lithium ion battery (LIB). LiClO4 is an inorganic compound with white color. In the present study the conductivity and the electrochemical ...
 • Design elektrického sportovního automobilu 

  Zdvyhal, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá aktuální problematikou kategorie sportovních vozů. Řeší základní otázku budoucnosti ekologického pohonu automobilů a zabývá se problematikou ergonomie spojené s tímto typem vozů. Práce zahrnuje ...
 • Elektrické vlastnosti modifikovaných iontových kapalin 

  Kulhavý, Miloslav
  Tato práce se zabývá iontovými kapalinami a využitím těchto kapalin jako elektrolytu v lithium-iontových akumulátorech. V práci jsou popsány základní vlastnosti sekundárních elektrochemických článků a vlastnosti iontových ...
 • Kompozitní elektrodové materiály pro lithium-iontové akumulátory na bázi LiFePO4 

  Vilhelm, Ondřej
  Předložená práce se zabývá studiem problematiky sekundárních Li-ion článků a různých dostupných katodových materiálů. Připravili jsme vzorky LiFePO4 s přidáním různých druhů uhlíkových materiálů jako je Super P, vulcan a ...
 • Li-ion trakční akumulátor 28V/40Ah pro elektrokolo 

  Bartošek, Martin
  Práce pojednává o konstrukci, ochranných obvodech a životnosti lithium iontové baterie pro pohon elektrokola. Celý akumulátor je sestavený z Li-ion článku s označením 18650 od firmy Sanyo, které jsou serio-paralelně ...
 • Numerický model teplotního pole Li-Ion akumulátoru při vybíjení 

  Novotný, Jakub
  Tato práce je zaměřena na lithium-iontové akumulátory obecně a na jejich možnosti modelování v systému ANSYS Fluent. V práci jsou popsány jednotlivé výhody a nevýhody lithium-iontových akumulátorů. Dále jsou zde popsány ...
 • Studium vlivu použitého separátoru na elektrochemické vlastnosti akumulátoru 

  Řehák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá historickým vývojem a současnou problematikou Li-ion akumulátorů, především separátorů. V teoretické části je popsaná historie akumulátorů, jejich rozdělení a materiály pro kladnou elektrodu ...
 • Vzájemné působení záporných elektrod a iontových kapalin 

  Mahdalová, Kateřina
  Tato práce se zabývá elektrolyty a iontovými kapalinami pro Li-ion akumulátory. Sleduje vzájemné působení vybraných elektrolytů a iontových kapalin na elektrody. V teoretické části práce je pozornost soustředěná na popis ...
 • Záporné elektrodové materiály v lithium-iontovém akumulátoru 

  Šikuda, Milan
  Táto práca sa zaoberá štúdiom lítium-iónových akumulátorov. Zameriava sa na záporné elektródové hmoty a elektrolyty. V práci sa podrobne rozoberá výroba, elektrochemické vlastnosti, možnosti zlepšenia parametrov záporných ...