Now showing items 1-2 of 2

  • Kinematika bodových částic a šíření světla v de Sitterově časoprostoru 

    Michalík, Tomáš
    V této práci se zabýváme de Sitterovou speciální relativiou, která se odehrává v de Sitterově časoprostoru namísto Minkowského časoprostoru. Začínáme studií grupy symetrie de Sitterova časoprostoru. Snažíme se použít tyto ...
  • Lieovy grupy a jejich fyzikální aplikace 

    Kunz, Daniel
    Diplomová práce objasňuje pojmy Lieova grupa a Lieova algebra a jejich aplikace na fyzikálních problémech. Abychom mohli vykonstruovat Lieovy grupy a algebry je zapotřebí definovat pár základních pojmů jako je topologická ...