Now showing items 1-2 of 2

  • Ekologie dřevostaveb a pasivní dřevostavby 

    Servusová, Michaela
    Tato bakalářská práce se zabývá ekologickým dopadem stavební výroby. Je zaměřena na výstavbu dřevostavby a její dopad na životní prostředí. V teoretické části jsou popsány pojmy související s dřevostavbou a pasivní výstavbou ...
  • Vegetační střechy s hydrofilní minerální vlnou 

    Vacek, Petr
    Disertační práce se zabývá využitím hydrofilní minerální vlny v konstrukcích vegetačních střech. V první části práce jsou na základě současné legislativy charakterizovány relevantní technické vlastnosti hydrofilní vlny ...