Now showing items 1-9 of 9

 • Elektrický pohon modelu výtahu s EC motorem 

  Kutrucz, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje model domovního výtahu poháněný EC motorem (elektronicky komutovaným motorem). Diplomová práce úvodem obsahuje popis vývoje výtahů, EC motorů, konstrukce modelu a mechanických, elektrických a ...
 • Kabina osobního výtahu OTI 630/0,63 

  Střecha, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kabiny trakčního invalidního výtahu OTI 630/0,63. Dále pak montážním postupem kabiny, výpočtem rámu podlahy metodou konečných prvků v programu I-DEAS a tvorbou výkresů.
 • Konstrukční návrh nosného rámu výtahové kabiny 

  Zapletal, Tomáš
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem nosného rámu výtahové kabiny osobního výtahu o nosnosti 1000kg (13 osob) a nominální rychlosti 2,5 m/s. První část je zaměřena na návrh konstrukce nosného rámu. Rám je vyroben z ...
 • Návrh zdvižného pozičního stolu 

  Kratochvíl, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvižného pozičního stolu pro přepravu břemene s nosností 500 kg. Její hlavní náplní je výpočet pohonu zdvihu, výpočet pohonu podavače palet a stanovení hlavních rozměrů zdvižného stolu.
 • Návrh zdvižného pozičního stolu 

  Bartel, Jindřich
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu zdvižného pozičního stolu s podavačem palet pro přepravu břemen o hmotnosti 1500 kg. Hlavní náplně práce jsou funkční výpočty pohonu zdvihu, pohonu podavače palet a stanovení hlavních ...
 • Návrh zdvižného pozičního stolu 

  Hájek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvižného pozičního stolu pro překonání výškového rozdílu mezi dvěma válečkovými tratěmi. Hmotnost přepravovaných břemen je 550 kg a výškový rozdíl válečkových tratí činí 2000 mm. ...
 • Rám kabiny výtahu 

  Caha, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem rámu kabiny osobního výtahu o nosnosti 630kg (8 osob). Rychlost tohoto výtahu je 1ms-1. Součástí je výpočet provedený pomocí metody konečných prvků. Nosná konstrukce ...
 • Výtah pro přepravu osob 675 kg 

  Špunar, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosného rámu klece výtahu pro přepravu osob s nosností 675 kg. Její hlavní náplní je následná pevnostní analýza pomocí Metody konečných prvků (MKP). Práce rovněž obsahuje výpočet ...
 • Výtahy pro dopravu osob 

  Galásek, Martin
  Bakalářská práce s názvem „Výtahy pro dopravu osob“ je souhrnem používaných konstrukčních řešení pohonů výtahů, a to zejména z hlediska jejich účinnosti, efektivity, prostorové úspornosti a využitelnosti v jednotlivých ...