Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr pro založení centra pro lezecké sporty 

    Onderková, Veronika
    Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru pro zahájení podnikání společnosti s ručením omezeným v oblasti lezeckého sportu. Záměr je zpracován podle teoretické části, která obsahuje obecnou strukturu ...
  • Projekt na zřízení fitness v Novém Městě na Moravě 

    Sádovská, Kateřina
    Předmětem bakalářské práce je vypracování projektu v podobě zřízení fitness centra. Projekt je zpracován na základě teoretické analýzy dokumentů, které obsahují obecnou strukturu podnikatelského plánu. Cílem práce je na ...