Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukční návrh lineární osy pro těžký obráběcí stroj 

    Horák, Miroslav
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem lineární osy pro těžký obráběcí stroj. V práci je popsána definice těžkého obráběcího stroje a také jeho základní konstrukční uzly. V další kapitole jsou popsány jednotlivé ...