Now showing items 1-5 of 5

 • Informační systém pro domácnost 

  Knyrevich, Michail
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou Informačního systému pro domácnost a to především jeho modulem Energie. Jsou zde analyzované již existující informační systémy zabývající se tímto tématem. Dále je zde popsán formální ...
 • Rozpoznání pohlaví člověka na fotografii 

  Kałuża, Marian
  Tato práce popisuje postup s využitím víceměřítkových fotografií pro rozpoznávání pohlaví podle obličeje. Koncept je založen na algoritmech jako "Histogram of Oriented Gradients" nebo "Local Binary Patterns". Experimenty ...
 • Vybrané transformace náhodných veličin užívané v klasické lineární regresi 

  Tejkal, Martin
  Klasická lineární regrese a z ní odvozené testy hypotéz jsou založeny na předpokladu normálního rozdělení a shodnosti rozptylu závislých proměnných. V případě že jsou předpoklady normality porušeny, obvykle se užívá ...
 • Vytvoření interaktivních programů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů 

  Had, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a programováním čtyř webových appletů pro pozdější výuku. Jsou zde použity programovací jazyky HTML, CSS a JavaScript.
 • Zavedení a aplikace obecného regresního modelu 

  Hrabec, Pavel
  V práci byl podrobně popsán obecný lineární regresní model, včetně testových statistik pro jednotlivé koeficienty, podmodely, predikce a především testy odlehlých hodnot a pozorování výrazně deformujících model. Byl popsán ...