Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Lacko, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou ekonomických ukazovateľov spoločnosti Technos a.s., pomocou štatistických metód a zhodnotením súčasnej finančnej situácie. Práca obsahuje teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Moučková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá problematikou hospodaření developerské společnosti Akro Real a.s., jejichž hlavní činností je development malých a středních projektů v oblasti bytové a komerční výstavby. Obsahuje také návrh ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Martens, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřená na hodnocení finanční situace společnosti LIKO Svitavy, a. s., v období let 2006 – 2009, za pomocí metod finanční analýzy, které vycházejí z údajů účetních výkazů podniku za sledované ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šafařík, Martin
  Předkládaná bakalářská práce se zaobírá finanční situací podniku Rudolf Jelínek a.s. v letech 2004 až 2007. Na základě analýzy absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů společně s analýzou soustav ukazatelů je provedeno ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hupková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti Autel – montáže s.r.o. Práce je zaměřena na určení silných a slabých stránek a je provedena finanční analýza společnosti na základě finančních výkazů za roky ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pilná, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřená na hodnocení finanční situace společnosti ZV - Nástroje s. r. o., v období let 2009 – 2012, za pomocí metod finanční analýzy, které vycházejí z údajů účetních výkazů podniku za sledované ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ježek, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na finanční situaci podniku Stavona spol. s r.o., která se zabývá výrobou a prodejem plastových otvorových výplní. Finanční situace podniku je vyhodnocena skrze vybrané ukazatele finanční analýzy. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Protivová, Irma
  Diplomová práce hodnotí finanční zdraví společnosti Veletrhy Brno, a. s. v letech 2005 až 2008 s použitím vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh možného řešení, který má vést ke ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Matoušek, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Lino, s.r.o. v období mezi lety 2004 a 2009 s využitím specifických ukazatelů finanční analýzy. Na základě analýzy výchozí situace firmy a finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Beneš, Marek
  Bakalářská práce hodnotí finanční zdraví společnosti Autosalon, a.s., v období let 2005 až 2007 na základě vybraných metod finanční analýzy. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. V části teoretické jsou vysvětleny ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Adámek, Petr
  Diplomová práce analyzuje finanční zdraví společnosti v letech 2004-2007 s použitím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy a na jejich základech definuje a formuluje vhodné návrhy na zlepšení stávající hospodářské ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Moravec, Marek
  Předmětem bakalářské práce “Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení” je analýza vývoje finanční situace v podniku MIROS dopravní stavby a. s. v letech 2005 až 2008 a zhodnocení současného podnikového ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Řezníčková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti BÁČA, Polička s. r. o. od roku 2008-2012 za pomocí finanční analýzy. První část bakalářské práce obsahuje základní informace o společnosti, v druhé části ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Sojáková, Ludmila
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti FORMPLAST PURKERT, s.r.o. za období 2013-2017. K tomuto účelu je využita finanční analýza. V první části jsou uvedeny základní informace o společnosti, ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Nevídal, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního zdraví vybraného podniku pomocí analýz okolí podniku a finanční analýzy. V teoretické části práce je zpracován literární přehled k dané problematice, dle něhož je v části ...
 • Komparace bankovních a nebankovních úvěrových produktů pro malé a střední podniky na finančním trhu ČR 

  Kučera, Miroslav
  Diplomová práce řeší optimalizaci provozního financování společnosti Sanexport, s. r. o. V teoretické rovině specifikuje jednotlivé úvěrové produkty na finančním trhu ČR poskytované ze strany bankovních i nebankovních ...
 • Nástroje řízení likvidity ve stavebním podniku 

  Dao, Thi Cam Van
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast krátkodobého financování ve stavebním podniku. Její následovné vyhodnocení a analýzu dle ukazatelů z teoretické části a následným vyhodnocením stavebného podniku z praktické části ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Pyskatý, Pavel
  Diplomová práce na téma Podnikatelský záměr rozvoje podniku se zabývá analýzou současné situace společnosti OTIS Esclalators s.r.o.. První část je věnována představení společnosti a obsahuje i teoretická východiska. Další ...
 • Put-Call Parity in Indian Stock Markets post Turmoil Settlement 

  Gupta, Pankaj Kumar (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018-12)
  Purpose of the article: Put and call prices have a deterministic relationship for identical options irrespective of the investor dmand. The theoretical put-call parity (PCP) relationship may be analysed to explore the ...
 • Rozšiřování podniku Oční optika Věra Mišurcová s.r.o. 

  Mišurec, Libor
  Diplomová práce na téma Rozšiřování podniku Oční optika Věra Mišurcová s.r.o. se zabývá vytvořením reálného podnikatelského plánu na rozšíření podnikání o novou pobočku. Hlavním cílem práce je rozbor současné situace podniku ...