Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv teploty na parametry lithium - iontových článků 

    Kuthan, Jiří
    Diplomová práce shrnuje teoretické poznatky o lithium-iontových akumulátorech. Uvádí přehled základních typů galvanických článků, detailně pak popisuje právě lithium-iontový článek. Jeho složení, elektrochemický princip ...