Now showing items 1-1 of 1

  • Mazací okruh turbodmychadla Formule Student 

    Novotný, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá mazáním ložiskové skříně turbodmychadla. V první části se práce věnuje rešerši způsobům mazání ložiskové skříně, přičemž jsou popsány součásti tohoto systému a způsob distribuce maziva. Další ...