Now showing items 1-1 of 1

  • Honeypot pro protokol LoRaWAN 

    Zhukova, Viktoriia
    Bakalářská práce se v teoretické části zabývá technologií LoRaWAN, popisuje komunikaci v síti. Věnuje se bezpečnosti LoRaWAN sítě a popisuje zranitelnosti a mitigační opatření. Druhá polovina teoretické části je zaměřena ...