Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy grafiky a video v GP-GPU 

    Kula, Michal
    Tato Diplomová práce se zabývá detekcí objektů pomocí obecných výpočtů na grafických adaptérech. Je zde vysvětleno, na jakém principu grafické adaptéry pracují a základy jejich architektury. Na základě nich je ukázáno, jak ...
  • Rozpoznání pohlaví člověka na fotografii 

    Kałuża, Marian
    Tato práce popisuje postup s využitím víceměřítkových fotografií pro rozpoznávání pohlaví podle obličeje. Koncept je založen na algoritmech jako "Histogram of Oriented Gradients" nebo "Local Binary Patterns". Experimenty ...