Now showing items 1-20 of 23

 • Analytický ovládací panel pro lokační systém 

  Petrovič, Lukáš
  Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá umožňuje vizualizovať historické dáta z polohových senzorov. Dáta sú získavané z uzavrených priestorov, akými sú napríklad obchody, telocvične alebo haly. Tieto dáta sú cenné, ...
 • Analýza bezdrátového prostředí pomocí Ekahau a možnosti spolupráce s dalšími systémy 

  Tinka, Zdeněk
  Práce se dělí do dvou částí. Nejprve se zabývá měřením a analýzou bezdrátového prostředí. Obsahuje seznámení s analyzátorem Ekahau Site Survey, dále implementaci map a následné proměřování kvality sítí. Na závěr obsahuje ...
 • Distribuční logistika ve vybrané společnosti 

  Tyralíková, Alžběta
  Bakalářská práce se zabývá založením nového distribučního skladu společnosti TONDACH Česká republika s. r. o. Nejprve vysvětluje základní i odborné pojmy logistiky a projektového řízení, uvádí čtenáře do řešené problematiky. ...
 • General concepts of multi-sensor data-fusion based SLAM 

  Klečka, Jan; Horák, Karel; Boštík, Ondřej (Institute of Advanced Engineering and Science, 2020-06-01)
  This paper is approaching a problem of Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) algorithms focused specically on processing of data from a heterogeneous set of sensors concurrently. Sensors are considered to be different ...
 • Implementace bezkotevní lokalizační techniky do simulačního prostředí ns2 

  Martynek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou lokalizace v bezdrátové senzorové síti. Je zaměřena na implementaci bezkotevní lokalizační techniky do simulačního prostředí NS2 a následné vyhodnocení její efektivnosti. V teoretickém ...
 • Kontinuální lokalizace mobilního robota s využitím agregace dat z více pozičních systémů 

  Brhel, Zdeněk
  Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude přijímat a agregovat data z pozičních systémů (senzorů) a následně pak odhadovat nejpravděpodobnější pozici robota. Řešením vznikne aplikace, která bude implementována v jazyce ...
 • Localization System 

  Chlad, Miloslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The intent of this paper is to look for the best solution of finding lost items of everyday use. Described solution is based on GPS for outdoor and Bluetooth Low Energy for indoor localization. User of this system will be ...
 • Localization Using Joint AOD and RSS Method in Massive MIMO System 

  Mahyiddin, W. A.; Mazuki, A. L. A.; Dimyati, K.; Othman, M.; Mokhtar, N.; Arof, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-12)
  In this research, we propose to estimate location of mobile users by using joint angle of departure (AOD) from base station (BS) and received signal strength (RSS) at user equipment (UE) method. The location estimation ...
 • Lokalizace pomocí laserového dálkoměru SICK 

  Zháňal, Jan
  K základním vlastnostem mobilního robotu patří schopnost pohybu a lokalizace v okolním prostředí. Tato práce se zabývá lokalizací i mapováním okolí jedním robotem, také označovaná jako SLAM (Simultaneous Localization and ...
 • Lokalizace robota pomocí OpenStreet mapy 

  Rajnoch, Zdeněk
  Tato práce se zabývá lokalizací robota v rámci výřezu z OpenStreet mapy. Pro rekonstrukci uražené trajektorie jsou použity senzory robota IMU, odometrie a kompas, ta je poté porovnána s referenční GPS trajektorií. Následná ...
 • Lokalizace uzlů v seznorové síti ZigBee 

  Capalini, Richard
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou lokalizace uzlů v bezdrátové senzorové síti  WSN (Wireless Sensor Network) postavené na technologii ZigBee. Práce poskytuje popis architektury ZigBee včetně popisu signálů. ...
 • Lokalizace v bezdrátových sítích s omezenými energetickými zdroji 

  Morávek, Patrik
  Tato disertační práce se věnuje lokalizaci v bezdrátových sítích se zaměřením na odhad vzdálenosti. Lokalizace je v bezdrátových sítích s mobilními ale i statickými uzly důležitým procesem, neboť znalost pozice uzlů může ...
 • Lokalizace webových stránek v rámci procesu překladu 

  Srp, Jakub
  Tato práce je primárně zaměřena na proces webové lokalizace v rámci překladu. V práci je definován samotný význam lokalizace, její historie, zařazení v rámci studií překladu, rozdíl mezi lokalizací a kulturní adaptací. V ...
 • Měření a modelování kanálů uvnitř a vně vozidel 

  Kukolev, Pavel
  Disertační práce je zaměřena na měření a modelování kanálu uvnitř a vně vozidla pro komunikaci a lokalizaci. Pro účely vytvoření integrovaného inteligentního dopravního systému ITS (Intelligent transportation system) je ...
 • Navigační systém do budov na mobilním zařízení 

  Žiška, Peter
  {Práca je zameraná na návrh a vytvorenie postupu pre jednoduchšie nasadenie navigačného systému do budov. Výsledné riešenie sa skladá z dvoch častí: pomocného nástroja pre tvorbu lokalizačných a navigačných podkladov a ...
 • Návrh a realizace vizuálního lokalizačního systému pro autonomní mobilní robot 

  Filip, Sebastián
  Tato práce je zaměřena na návrh a realizaci vizuálního lokalizačního systému pro vnitřní prostory v předem známém prostředí. První dvě části jsou věnovány teoretické-mu úvodu do problematiky, a to lokalizaci a zpracování ...
 • Out-of-vehicle time-of-arrival-based localization in ultra-wide band 

  Kukolev, Pavel; Chandra, Aniruddha; Mikulášek, Tomáš; Prokeš, Aleš (SAGE, 2016-07-19)
  The article presents out-of-vehicle channel measurement results in ultra-wide band spanning 3–11 GHz bandwidth using a vector network analyzer for localization applications. Experiments for different distances and different ...
 • The Possibility of Interference Suppression by Correlation Receiver Applied to Marker Localization 

  Vestenicky, Peter; Vestenicky, Martin (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-12-21)
  The actual applications of the radiofrequency identification (RFID) systems in industry are focused not only on the identification but also on the localization of the RFID transponders. The special type of the RFID ...
 • Proces lokalizace a překladu videoher 

  Vynar, Illia
  Cílem této práce je analýza procesu lokalizace videoher. Na základě studované literatury je práce zaměřena na to, jak přizpůsobit softwarový produkt (v tomto případě videohru, Zaklínač 3: Divoký Hon) různým kulturám a ...
 • Řízení čtyřkolového mobilního robotu 

  Deďo, Michal
  Úlohou diplomovej práce je navrhnúť a realizovať riadenie štvorkolesového mobilného robota, ktorý má byť v budúcnosti používaný v oblasti mapovania a lokalizácie. Konkrétne pôjde o návrh riadenia pohonov pomocou mirokontroléru ...