Now showing items 1-3 of 3

 • Lock-in zesilovač 

  Pivnička, Martin
  Práce se zabývá problematikou koherentní demodulace pomocí Lock-in zesilovačů. První část je zaměřena na teoretický rozbor této problematiky. V druhé - praktické části je popsán návrh, konstrukce a měření vlastností ...
 • Měřicí zesilovač využívající vektorové synchronní detekce 

  Rejnuš, Milan
  Práce shrnuje známé metody měření signálů, využívajících principu synchronní detekce. Jsou zde uvedeny jednotlivé metody a popsány jejich principy i problémy při jejich použití, případně postupy pro snížení vlivu nežádoucích ...
 • Návrh měřicího obvodu senzoru plynů pro měření velmi nízkého limitu detekce 

  Zwiener, Jan
  Práce se zabývá různými druhy rušení, které ovlivňují měření. Pomocí speciálního zařízení, nazývaného lock-in zesilovač, se tyto rušivé signály dokážou vyrušit, aby bylo možné měřit požadovaný signál, který je hluboce pod ...