Now showing items 1-14 of 14

 • Návrh logistické strategie firmy 

  Goma, Maixent
  Tato diplomová práce bude o zavedení informačního systému pro plánování a optimalizaci dopravy, které je spojeno zejména s úsporou nákladů, zkvalitnění úrovni distribučních služeb zákazníkům v distribučním procesu, ...
 • Návrh modernizace inventarizačních postupů v Mlékárně Valašské Meziříčí s. r. o. 

  Čegan, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení inventarizace v expedičním skladu Mlékárny Valašské Meziříčí s. r. o., kterého je docíleno pomocí snížení počtu vyřazených produktů z důvodu nedostatečné doby jejich trvanlivosti. ...
 • Optimalizace řízení logistických procesů v Bosch Diesel, s. r. o. 

  Pavlišinová, Šárka
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změny řízení procesů v oblasti logistiky, přesněji na řízení materiálového toku, pomocí metody Kanban, ve společnosti Bosch Diesel, s. r. o. v Jihlavě. Tyto změny povedou ke zvýšení ...
 • Optimalizace vedení logistiky skladového hospodářství ve velké firmě 

  Přichystal, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena do oblasti logistiky a monitorování zásob, které jsou neoddělitelnou součástí každé podnikatelské činnosti. Zabývá se zefektivněním evidence skladových jednotek ve výrobní firmě, která má velký ...
 • Optimalizace vnitřního materiálového toku 

  Kovář, Miroslav
  Tato diplomová práce se týká optimalizace vnitřního podnikového logistického systému. Jejím záměrem je zmapovat a navrhnout nové řešení systému interní dopravy materiálu ve výrobním podniku. Cílem je najít vhodnou metodiku ...
 • Řízení výkonů logistických činností 

  Gronová, Barbora
  Bakalářská práce představuje analýzu řízení výkonů logistických činností ve společnosti Kola Šírer, která působí na Českém trhu již 15 let. Ve své práci se zaměřím především na zhodnocení materiálových a informační toků ...
 • Studie logistiky opatřování zdrojů 

  Kosek, Vítězslav
  Tato diplomová práce je zaměřena na logistiku opatřování zdrojů obchodní společnosti. Zabývá se analýzou současného stavu logistiky opatřování v této společnosti a rovněž hledá vhodné řešení zejména ke zlepšení výběru ...
 • Studie obalového hospodářství v podnikatelských subjektech 

  Al Sharua, Adéla
  Bakalářská práce se věnuje studii a analýze současného obalového hospodářství ve sklářské firmě KAVALIERGLASS, a. s. v Sázavě. Práci tvoří tři části, přičemž první část se zaobírá teoretickými poznatky z oblasti logistiky, ...
 • Studie průběhu zakázky výrobním podnikem 

  Mohelská, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou průběhu zakázky ve vybraném výrobním podniku. Analýza je provedena ve společnosti ESB Elektrické stroje, a. s. Na základě výsledků zpracovaných v praktické části jsou navrženy ...
 • Studie řízení distribuce nebezpečných látek 

  Solařová, Klára
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisí s fyzickou distribucí vybrané části produktů ve výrobní společnosti. Má práce obsahuje takový návrh, který umožňuje zajistit požadavky zákazníků v určitém množství a předem ...
 • Studie řízení zásob v obchodní organizaci 

  Skoupá, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena do oblasti logistiky a řízení zásob, které jsou neoddělitelnou součástí každé podnikatelské činnosti, orientované na produkování statků. Zabývá se metodami, které by měli obchodnímu podniku ...
 • Studie řízení zásob v průmyslové organizaci 

  Skoupá, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena do oblasti logistiky a řízení zásob, které jsou neoddělitelnou součástí každé podnikatelské činnosti, orientované na produkování statků. Zabývá se metodami, které by měly podniku snížit náklady ...
 • Studie zásobovací logistiky ve zvolené společnosti 

  Rinnová, Kristýna
  Diplomová práce se zaměřuje na změnu interní logistiky zásobování. Nejdříve jsou uvedeny teoretické poznatky, následně je představena výrobní společnost a analýza současného stavu řízení zásob. Dále jsou navrženy změny pro ...
 • Tvorba logistické koncepce ve velkoobchodní organizaci 

  Jarošová, Petra
  Diplomová práce se zabývá tvorbou logistické koncepce ve velkoobchodní organizaci. Práce se skládá z analýzy současného stavu obchodní organizace ve vztahu k dodavatelům, zákazníkům a materiálovým a informačním tokům v ...