Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza bezdrátového prostředí pomocí Ekahau a možnosti spolupráce s dalšími systémy 

  Tinka, Zdeněk
  Práce se dělí do dvou částí. Nejprve se zabývá měřením a analýzou bezdrátového prostředí. Obsahuje seznámení s analyzátorem Ekahau Site Survey, dále implementaci map a následné proměřování kvality sítí. Na závěr obsahuje ...
 • Implementace bezkotevní lokalizační techniky do simulačního prostředí ns2 

  Martynek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou lokalizace v bezdrátové senzorové síti. Je zaměřena na implementaci bezkotevní lokalizační techniky do simulačního prostředí NS2 a následné vyhodnocení její efektivnosti. V teoretickém ...
 • Kontinuální lokalizace mobilního robota s využitím agregace dat z více pozičních systémů 

  Brhel, Zdeněk
  Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude přijímat a agregovat data z pozičních systémů (senzorů) a následně pak odhadovat nejpravděpodobnější pozici robota. Řešením vznikne aplikace, která bude implementována v jazyce ...
 • Lokalizace a její vliv na další procesy v bezdrátové síti 

  Zemánek, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá lokalizací a jejím vlivem na další procesy v bezdrátové síti. První kapitola je věnována studiu lokalizačních algoritmů v bezdrátových senzorových sítích. Druhá a třetí kapitola je věnována ...
 • Lokalizace mobilního robota v prostředí 

  Němec, Lukáš
  Tato práce se zabývá problémem lokalizace mobilního robota na základě aktuálních senzorických 2D a 3D dat a záznamů z minulosti. Především se zaměřuje na praktickou detekci smyček v trase robota. Cílem bylo zhodnotit ...
 • Lokalizace pomocí aplikace určené pro platformu Java ME využívající GPS 

  Figurny, Radek
  Cílem této diplomové práce je vytvoření MIDletu schopného přijímat data z externího GPS modulu připojeného k mobilnímu telefonu přes rozhraní Bluetooth a tato data ve vhodné podobě prezentovat uživateli. V teoretické části ...
 • Lokalizace pomocí laserového dálkoměru SICK 

  Zháňal, Jan
  K základním vlastnostem mobilního robotu patří schopnost pohybu a lokalizace v okolním prostředí. Tato práce se zabývá lokalizací i mapováním okolí jedním robotem, také označovaná jako SLAM (Simultaneous Localization and ...
 • Lokalizace robota pomocí OpenStreet mapy 

  Rajnoch, Zdeněk
  Tato práce se zabývá lokalizací robota v rámci výřezu z OpenStreet mapy. Pro rekonstrukci uražené trajektorie jsou použity senzory robota IMU, odometrie a kompas, ta je poté porovnána s referenční GPS trajektorií. Následná ...
 • Lokalizace uzlů v seznorové síti ZigBee 

  Capalini, Richard
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou lokalizace uzlů v bezdrátové senzorové síti  WSN (Wireless Sensor Network) postavené na technologii ZigBee. Práce poskytuje popis architektury ZigBee včetně popisu signálů. ...
 • Lokalizace v bezdrátových sítích s omezenými energetickými zdroji 

  Morávek, Patrik
  Tato disertační práce se věnuje lokalizaci v bezdrátových sítích se zaměřením na odhad vzdálenosti. Lokalizace je v bezdrátových sítích s mobilními ale i statickými uzly důležitým procesem, neboť znalost pozice uzlů může ...
 • Lokalizace webových stránek v rámci procesu překladu 

  Srp, Jakub
  Tato práce je primárně zaměřena na proces webové lokalizace v rámci překladu. V práci je definován samotný význam lokalizace, její historie, zařazení v rámci studií překladu, rozdíl mezi lokalizací a kulturní adaptací. V ...
 • Návrh a realizace vizuálního lokalizačního systému pro autonomní mobilní robot 

  Filip, Sebastián
  Tato práce je zaměřena na návrh a realizaci vizuálního lokalizačního systému pro vnitřní prostory v předem známém prostředí. První dvě části jsou věnovány teoretické-mu úvodu do problematiky, a to lokalizaci a zpracování ...
 • Out-of-vehicle time-of-arrival-based localization in ultra-wide band 

  Kukolev, Pavel; Chandra, Aniruddha; Mikulášek, Tomáš; Prokeš, Aleš (SAGE, 2016-07-19)
  The article presents out-of-vehicle channel measurement results in ultra-wide band spanning 3–11 GHz bandwidth using a vector network analyzer for localization applications. Experiments for different distances and different ...
 • Rychlá detekce přírodních objektů 

  Zelinka, Martin
  Práce se zabývá detekcí a lokalizací psů v obraze. Rozebírá postupy počítačového vidění vhodné k řešení této problematiky. Je navrhnuto a následně implementováno řešení. V rámci vypracování práce je vytvořena datová sada ...
 • Řízení čtyřkolového mobilního robotu 

  Deďo, Michal
  Úlohou diplomovej práce je navrhnúť a realizovať riadenie štvorkolesového mobilného robota, ktorý má byť v budúcnosti používaný v oblasti mapovania a lokalizácie. Konkrétne pôjde o návrh riadenia pohonov pomocou mirokontroléru ...
 • Určování polohy zařízení v bezdrátovém systému 

  František, Milan
  Práce se zaměřuje na lokalizaci v bezdrátových sítích a lokalizaci pomocí inerciální měřící jednotky. Je zde uveden teoretický rozbor využívaných lokalizačních technik. V práci je popsán postup vytvoření aplikace pro sběr ...
 • Výzkum systému GPS pro lokalizaci bezdrátových senzorových uzlů 

  Juračka, Jan
  Tématem diplomové práce je výzkum a možnosti využití GPS systému pro lokalizaci v bezdrátových senzorových sítích. Práce se zabývá otázkou přesnosti a energetickou náročností GPS lokalizace. Práce také řeší určování polohy ...