Now showing items 1-2 of 2

  • Širokopásmová Francisova turbina 

    Pavlík, Jan
    Cílem této diplomové práce je hydraulický návrh oběžného kola širokopásmové Francisovy turbíny; kromě vlastních hydraulických výpočtů obsahuje i přehled použité teorie, modelování v SolidWorks a výpočet ve Fluentu.
  • Vestavby v savce vírové turbiny 

    Kilian, Ondřej
    Diplomová práce má za úkol navrhnout a zkoumat vestavby v savce Vírové turbiny. V první části práce je definován účel použití savek, ukázka výpočtu energetického zisku savky a stanovení její účinnosti. Dále je zkoumán ...